Detail článku - Alumni Klub

Workshop: vrstevnické hodnocení

Jak lze snadno zjistit porozumění všech žáků ve třídě a na jeho základě plánovat další výuku?

21. 11. 2023 v 17:00
učebna bude upřesněna, Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 4
Upište se nám tady, abychom věděli, kolik vás dorazí.

Workshop sebehodnocení a vrstevnického hodnocení

Zveme všechny na workshop sebehodnocení a vrstevnického hodnocení!

Workshop navazuje na červnové setkání nad tématem formativního hodnocení. Tematizovány budou techniky zjišťování aktuálního stavu porozumění žáků (jak mohu snadno zjistit porozumění všech žáků ve třídě a na jeho základě plánovat další výuku), sebehodnocení a vrstevnického hodnocení, které vnímáme jako podstatnou součást tzv. autonomního hodnocení, v němž žák přebírá odpovědnost za své učení i hodnocení.

Doktorka Veronika Laufková z katedry české literatury se dlouhodobě touto problematikou zabývá a publikuje knihy i články zabývající se školním hodnocením. Workshop bude založen na praktickém zkoušení jednotlivých postupů a jejich následné reflexi. Dostatek prostoru budeme věnovat vašim otázkám a sdílení zkušeností, které si odnášíte z praxe. Těšíme se na viděnou!

Předchozí článek
Další článek