Alumni den – Alumni klub

Zažijte fakultu znovu naživo a potkejte se se spolužáky a známými z vašich studentských let!

Pověstné dveře Rettigovky otevřeme 14. října 2023 všem absolventům, kteří se chtějí vrátit tam, kde se začala psát jejich budoucnost. Přístup mají všichni naši absolventi a absolventky, kteří nám vyplnili tento formulář.

Na dni absolventů, Alumni dni, zažijete řadu nečekaných a milých setkání jak s vyučujícími, tak s vašimi spolužáky, které jste neviděli velkou řádku let. K tomu všemu na vás čeká bohatý program ve formě edukativních besed, přednášek, koncertů a meziročníkového pubkvízu.

Samozřejmě jsme mysleli i na ty nejmenší. O děti se vám postarají naši studenti z primární pedagogiky a rozhodně se nebudou nudit.

Program na katedrách
Po celou dobu budou otevřené seznamovací místnosti, kde potkáte jak své bývalé vyučující, tak své bývalé spolužáky. Program máme bohatý a zde rozpracovaný do třech bloků. V prvním naleznete katedry biologie, české literatury, dějepisu, francouzštiny, germanistiky a informatiky. V druhém máme katedry občanské výchovy, pedagogiky, primární a preprimární pedagogiky, psychologie a ruštiny. A nakonec pod třetím odkazem naleznete katedry speciální pedagogiky a výtvarné výchovy.

Přednášky a besedy
14.45–15.45 – Historický podcast Přepište dějiny: pohled na proměny vzdělávání v posledních dvou staletích
Další přednáška se zde objeví co nejdříve!

Workshopy
14.15–15.45 – Jak pracovat s transgender žáky s Petrou Kaprálkovou
14.30–16.00 – Mediální výchova s Michalem Kaderkou
16:00–17:00 – Beseda o třídnictví s Patrikem Šimrem
16.00–18.30 – Unikátní technika moderované skupinové reflexe WANDA s Petrou Vallin
16.15–17.45 – Socio-emoční učení a prevence násili v blízkých vztazích s Klárou Kujanovou
17.00–18.30 – Jak na školní parlamenty s Ondřejem Lněničkou
Další workshopy se zde brzy objeví!

Dětský program
Po celou dobu bude k dispozici dětský koutek a bohatý program pro děti, jako dětská divadelní představení (18.00–18.50), malování na obličej, různé hry a další.

Kapely
14.45–15.45 – Nové struny
17.30–18.30 – Michaela Barborová
19.00–20.00 – Daniel Hlubuček Band
20.30–21.30 – The Brownies

Prohlídky fakulty
14.15–14.45 – Prohlídka hlavní budovy
15.00–15.50 – Prohlídka budovy v Myslíkově
16.00–17.30 – Prohlídka budovy v Celetné
17.00–17.30 – Prohlídka hlavní budovy

Další program
14.00–14.45 – Mše sloužená za zesnulé absolventy
- slavnostní ocenění zlatých absolventů
- pubkvíz

Přijďte zažít svoji fakultu znovu naživo!